Olo­huoneeseen lisät­ti­in valais­tus­ta talon hen­gen mukaises­ti.

 

 

 

Korkea tila vaatii paljon val­oa. Kun hämärät nurkatkin on valais­tu, tila vaikut­taa suurem­mal­ta.

 

Keit­tiössä tarvi­taan run­saasti val­oa, työ­val­ot, yleis­val­ot ja tun­nel­maval­ot.

 

 

 

Keit­tiökaap­pi­en pääl­lä ole­vat led­val­onauhat toimi­vat yksinään tun­nel­maval­oina.

 

 

 

Hyvä valais­tus mökil­lä lisää viihtyvyyt­tä pimeään vuo­de­naikaan ja lisää mökin käyt­töä tuol­loin. Val­o­ja voi myös ohja­ta äly­puhe­linsovel­luk­sel­la, kun ei itse ole paikalla.

 

 

 

Kun halu­taan hyvä tun­nel­ma, valais­taan irto­valaisimil­la ja kynt­tilöil­lä tai himen­netään led­nauho­ja.

 

 

 

L

Mökkiremontti

Remontissa mökki sai uuden lattian ja uudet pintavärit.

hirsimökinuudistus

mökkiremppa hirsimökinremppa

Pienen keittiön remontti

 

 

 

Keit­tiössä käytet­ti­in Ikean Ved­dinge ‑keit­tiökalus­te­sar­jaa.

 

 

 

Kaik­ki keit­tiökoneet uusit­ti­in myös Ikean mallis­tos­ta.

 

 

 

Jääkaap­pi­pakastin, liesi­tu­uletin ja tiskikone on inte­groitu kalus­teisi­in.

 

 

 

Väl­i­ti­lalevyt, tasot ja allas ovat myöskin Ikean mallis­tos­ta.

 

 

 

Keit­tiön valais­tus uusit­ti­in ja pis­tora­sioi­ta lisät­ti­in remon­tin yhtey­dessä.

Tytön huone uudistui

 

 

 

Tilanne ennen remont­tia, tyt­tären huoneesta puut­tui seinä.

 

 

 

Uuteen seinään tehti­in sisäikku­na, jol­loin päivän­va­lo pääsee edelleen alhaal­ta ylös ja päin vas­toin.

Rappukäytävän remontti

 

 

 

Rap­pukäytävän kaik­ki pin­nat uusit­ti­in hissin raken­nuk­sen yhtey­dessä.

 

 

 

Uusi hissi edestä päin kuvat­tuna.

 

 

 

Uusi hissi takaa.

 

 

 

Por­taikon lev­ey­destä vain 20 cm meni hissille.

 

 

 

Por­taikon valais­tus uusi­ti­in samal­la.