Referenssit

Hirsimökin uudistus

#mökkiremp­pa #hir­simök­in­remp­pa #mök­in­pintare­mont­ti# mökkire­mont­ti #hir­si­seinienkäsit­te­ly #hir­si­seinien­maalaus #hir­simök­in­u­ud­is­tus

Remon­tis­sa uud­is­tet­ti­in  yli 40-vuo­ti­aan hir­simökin kat­to-, seinä- ja lat­tip­in­nat. Mökki­hen­ki halut­ti­in säi­lyt­tää ja lisätä val­oisu­ut­ta väri­valin­noil­la. Samal­la uud­is­tet­ti­in mökin tek­sti­ilit.

Hissin jälkiasennus ja porraskäytävän remontti

As. Oy Veräjämäessä 

Val­itsin hissin sis­us­tus­ma­te­ri­aalien lisäk­si uuden lat­tia­ma­te­ri­aalin, uuden seinä­maalin, valaisimet ja lis­toituk­set vuon­na -62 raken­net­tuun taloy­htiöön Helsin­gin Veräjämäessä. Asi­akkaan, taloy­htiön hal­li­tuk­sen jäse­nen kom­ment­ti:

 ”Oli kovin hyödyl­listä pähk­iä rap­puremp­paa asi­aan pere­htyneen ihmisen kanssa, ja minus­ta onnis­tu­imme. Lop­putu­los on saanut kehu­ja. Varsinkin ehdot­ta­masi lam­put ovat minus­ta kau­ni­it, valo jakau­tuu seinässä hienos­ti – eikä sini­nen väri ole liian tum­ma.”

Tytön huone

Tytön pieni huone tarvit­si seinän ja uudelleen kalus­tuk­sen. Toiveena oli, että yläk­er­ran ikku­nas­ta tule­va päivän­va­lo pää­sisi esteet­tä kulke­maan alak­er­taan jatkos­sakin. Lasikaiteen kohdalle raken­net­ti­in seinä, jos­sa on halka­isi­jal­taan 150cm:n kokoinen pyöreä sisäikku­na. Tilan ja avaru­u­den tunne jatku­vat niin ala- kuin yläk­er­ras­sakin.

Nuoren naisen keittiö

Keit­tiö remon­toiti­in  Ikean kalus­teil­la ja koneil­la. Kaik­ki kodinkoneet on inte­groitu, taso on eläväpin­taista betoni­jäljitelmää ja väl­i­ti­la on koot­tu valmi­ista levy­istä. Myös lat­tia uusit­ti­in, mate­ri­aali on vaalean har­maa­ta lam­i­naat­tia.