Miksi et palkkaisi sisustussuunnittelijaa? Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.

Tila- ja sis­us­tus­su­un­nit­telu Val­on värit on sis­us­tus­su­un­nit­telu­un erikois­tunut yri­tys. 

Palvelemme koti­talouk­sia, taloy­htiöitä ja yri­tyk­siä ympäri Etelä-Suomea.

Val­on värit tar­joaa sis­us­tus­su­un­nit­telua pienem­mistä kon­sul­toin­neista pidem­pi­in pro­jek­tei­hin. Tarvit­set­pa sit­ten sis­us­tusa­pua kotisi tek­sti­ilien päivit­tämiseen, uut­ta ilmet­tä taloy­htiösi yhteisi­in ker­hotiloi­hin tai vaik­ka kokon­ais­val­taista remon­toin­ti- tai uud­isko­hteen sis­us­tus­su­un­nit­telua, autan sin­ua mielel­läni. Suun­nit­te­len tila- ja sis­us­tus­ratkaisut aina asi­akkaan toivei­den mukaan, ja lop­putu­lok­se­na on ammat­ti­taidol­la suun­nitel­lut yksilöl­liset ratkaisut.