VALAISTUKSELLA JA SISUSTUKSELLA LISÄÄN HYVINVOINTIA.

Tila- ja sisus­tus­suun­nit­te­lu Valon värit on sisus­tus- ja valais­tus­suun­nit­te­luun eri­kois­tu­nut yritys.

Pal­ve­len koti­ta­louk­sia, talo­yh­tiöi­tä ja yri­tyk­siä Etelä-Suomessa.

Yri­tyk­se­ni Valon värit tar­jo­aa sisus­tus­suun­nit­te­lua pie­nem­mis­tä kon­sul­toin­neis­ta pidem­piin pro­jek­tei­hin. Tar­vit­set­pa sit­ten sisus­tus­a­pua koti­si teks­tii­lien päi­vit­tä­mi­seen, uut­ta ilmet­tä talo­yh­tiö­si yhtei­siin ker­ho­ti­loi­hin tai vaik­ka koko­nais­val­tais­ta remon­toin­ti- tai uudis­koh­teen sisus­tus­suun­nit­te­lua, autan sinua mie­lel­lä­ni. Suun­nit­te­len tila‑, sisustus‑, sekä valais­tus­rat­kai­sut aina asiak­kaan toi­vei­den mukaan, ja lop­pu­tu­lok­se­na on ammat­ti­tai­dol­la suun­ni­tel­lut yksi­löl­li­set tilat.