Valaistussuunnittelu

Oletko rak­en­ta­mas­sa ihan uut­ta vai remon­toitko van­haa? Oletko ajatel­lut teet­tää valais­tus­su­un­nitel­maa?

Riit­täväl­lä ja asian­mukaisel­la valais­tuk­sel­la vaikute­taan ratkai­sev­asti asum­is­mukavu­u­teen, tur­val­lisu­u­teen, viihtyvyy­teen ja virey­teen. Teen yksilöl­lisiä valais­tus­su­un­nitelmia, joista tulostan 3D -havain­neku­vat ja valaisin­luet­telot toteu­tus­ta varten.

Ota rohkeasti yhteyt­tä, tuo­daan val­oa koti­isi tai tiloi­hinne.

Hin­ta 75 €/h + alv 24%