SISUSTUSKONSULTOINTI

Sisus­tus­kon­sul­toin­ti

Sisus­tus­kon­sul­toin­ti on lyhyt 2–4 tun­nin kon­sul­toin­ti asiak­kaan luo­na tai sisus­tus­liik­kees­sä.
Esi­mer­kik­si juh­lien lähes­tyes­sä voi pie­ni tilo­jen sel­kiyt­tä­mi­nen tai uusien kalus­tei­den han­kin­ta olla ajan­koh­tais­ta. Kah­den kodin kalus­tei­den yhdis­tä­mi­nen voi tuot­taa pään vai­vaa, mitä ote­taan mukaan ja mitä jäte­tään pois. Sei­nä­maa­lien valin­ta ja sävy­jen yhteen­so­vit­ta­mi­nen voi­daan teh­dä yhdessä.

Saat kon­sul­toin­nin muu­to­seh­do­tuk­set kirjallisena.

Soi­ta tai lähe­tä vies­tiä, rat­kais­taan pul­mat yhdessä.

Hin­ta 69 €/h, sis. alv 24%