Talo­yh­tiöil­le

Por­ras­käy­tä­vät, sau­nat ja kerhotilat

Kai­paa­ko talo­yh­tiön­ne por­ras­käy­tä­vien pin­nat ja valais­tus uusi­mis­ta? Ovat­ko sau­na- ja/tai ker­ho­ti­lat päi­vi­tys­tä vail­la? Miel­lyt­tä­vät yhtei­set tilat lisää­vät nii­den käyt­tö­as­tet­ta ja nos­ta­vat asun­to­jen arvoa.

Otta­mal­la yhteyt­tä Valon värei­hin, saa­daan pro­jek­tin­ne käyntiin.