Taloyhtiöille

Porraskäytävät, saunat ja kerhotilat

Kaipaako taloy­htiönne por­raskäytävien pin­nat ja valais­tus uusimista? Ovatko sauna- ja/tai ker­hoti­lat päiv­i­tys­tä vail­la? Miel­lyt­tävät yhteiset tilat lisäävät niiden käyt­töastet­ta ja nos­ta­vat asun­to­jen arvoa.

Otta­mal­la yhteyt­tä Val­on värei­hin, saadaan pro­jek­tinne käyntiin.